Dziś jest: Środa 20 stycznia 2021, imieniny: Fabiana i Sebastiana

Szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

2016-09-28 11:59:25

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”

 

Szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze 14 gmin Stowarzyszenia i zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się  w dwóch terminach:

 07 października (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia o godz.12.00.

12 października (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1; rozpoczęcie szkolenia o godz.17.00.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa - telefonicznie /91/ 578 43 78 lub e-mailem  wir-lgd@wp.pl podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wybrane miejsce uczestnictwa w szkoleniu.
Dla  terminu 07 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 04 października.

Dla  terminu 12 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 07 października.

 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:

 1. Prezentacja wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020 i omówienie załączników.
 3. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu.
 5. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania, wybrane elementy procedury oceny wniosków, możliwość złożenia protestu - zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 6. Test sprawdzający wiedzę.

 

 

Ogłoszenie

2016-09-26 08:34:56

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca w placówce wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej

 w miejscowościach: Łęczyca, Storkówko, Parlino, Chlebowo, Krzywnica.

 

 1. Opis stanowiska
 • forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie
 • wymiar czasu pracy – 20 godzin tygodniowo
 • praca w godzinach popołudniowych
 1. Wymagania
 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo--wychowawczej,
  1.  
 • posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 1. dodatkowe:
 • umiejętność pracy z dziećmi
 • zdolności animacyjne i organizacyjne
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. prowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
 2. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw, zajęć ogólnorozwojowych, rekreacyjnych, i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,
 3. prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień
 4. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci oraz wspieranie wychowawczej roli rodziny
 5. współpraca z instytucjami i specjalistami (m.in. szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, terapeuci, psycholodzy i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 6. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i życiorys (C.V.) opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • roczny program pracy świetlicy

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie (obecnie mieści się w Gminnym Centrum Kultury, 73-112 Stara Dąbrowa 30 c)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko: wychowawca w placówce wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Informacje o ogłoszeniu udzielane są pod nr tel. 91 573 98 20

Wójt Gminy

Mieczysław Włodarczyk

Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju

2016-09-19 13:55:10

 

 

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

2016-09-08 15:27:02

« poprzednie1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184  [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 296   następne »

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Styczeń 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31