Dziś jest: Wtorek 13 kwietnia 2021, imieniny: Przemysława i Hermenegildy

2021-02-25 10:11:39

WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” konkurs 1/2021/G.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2021/G

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2021 r. do  30 kwietnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej- operacja grantowa

Formy wsparcia:  GRANT - dofinansowanie JST, instytucje kultury do 63,63%, ngo do 100 %.

Wysokość grantu udzielona grantobiorcy nie może być wyższa niż  50 tys. zł.  oraz niższa niż 5 tys. zł.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być: JST, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. 

Operacje realizowane w ramach:

Cel ogólny 2 - WSPÓŁPRACA, INTEGRACJA I ODNOWA DLA ZWIĘKSZENIA TOŻSAMOŚCI I WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW.

Cel szczegółowy 2.1 Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 2 (dwa).

Limit dostępnych środków: 119 945,66 zł/ 29 986,41 euro (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 66/100,  słownie euro: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 41/100).

Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30