Dziś jest: Niedziela 05 lipca 2020, imieniny: Karoliny i Antoniego

2011-06-10 15:02:32

Informacja Rady Gminy Starej Dąbrowy

30 czerwca    2011r.o godzinie 12.00   ( czwartek    )

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 

 

 

                                                            RADA GMINY STAREJ DĄBROWY

73-112 Stara Dąbrowa

woj. zachodniopomorskie

tel.(91) 573-98-20, fax.(91) 573-98-22

 

Stara Dąbrowa, dnia : 10.06.2011r.

RG.0002.5.2011.AB                                                                                      

Napodstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z ze zmianami ) oraz par. 6 ust.1 załącznika Nr 3 Statutu Gminy Stara Dąbrowa ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 125, poz. 2407 ze zm. )Przewodnicząca Rady Gminy  z w o ł u j e   VIII  Sesję Rady Gminy   Starej Dąbrowy, która odbędzie się dnia :

 

30 czerwca    2011r.o godzinie 12.00   ( czwartek    )

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

z następującym porządkiem obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD:

1.Sprawy regulaminowe

    a) otwarcie  obrad

    b) powitanie radnych,

    c) stwierdzenie quorum.,

    d) przyjęcie protokółu z obrad VII Sesji Rady Gminy,

    e) uzupełnienie porządku obrad,

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.

3. Złożenie aktu ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa p-pożarowego oraz bezpieczeństwa publicznego na

    terenie Gminy Stara Dąbrowa w 2010 roku .

    a) wystąpienie zaproszonych gości

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu Gminy w okresie między sesjami

    oraz  podjętych zarządzeniach.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Stara Dąbrowa za

    2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010r.

    a) zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010r.

    b) podjęcie uchwały

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie

    w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010r.

     a) stanowisko Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy

     b) stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

     c) stanowisko – wniosek Komisji Rewizyjnej

     d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dot. wniosku Kom. Rewizyjnej

         w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy St. Dąbrowa z tytułu wykonania budżetu

         za 2010r.

      e) wystąpienie Wójta Gminy,

      f) dyskusja,

      g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa

         z tytułu wykonania budżetu Gminy

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie

    a) powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

    b) zmiany w składzie osobowym komisji ……..

    c) określenia warunków i trybu finansowania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

        w gminie Stara Dąbrowa,

    d) zmiany w budżecie Gminy Stara Dąbrowa na rok 2011. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

              

Przewodnicząca Rady

 Justyna Szymczak

  + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Lipiec 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31