Dziś jest: Niedziela 05 lipca 2020, imieniny: Karoliny i Antoniego

2011-06-10 15:09:26

Konkurs na stanowisko

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
 2. spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz. U z 1999 r. Nr 41, poz.419) w zakresie wykształcenia;
 3.  posiada 3 letni staż pracy.

 

Dodatkowe wymagania i warunki przystąpienia do konkursu:

 1. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 2. kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 3. posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania  instytucji kultury i bibliotek;
 4. posiada predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
 5. posiada umiejętności sprawnej organizacji pracy;
 6. dobra znajomość obsługi komputera;
 7. zastrzega się, iż osoba zatrudniona na stanowisku kierownika wykonywać będzie w ramach tego stosunku pracy równocześnie pracę bibliotekarza.

 

 1. Oferty osób przystępujących do kursu powinny zawierać:
 2. podanie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
 3.  kwestionariusz osobowy osoby  ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. CV, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika)
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie( dyplom ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje);
 6. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. koncepcje funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do godz.15.30, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem i podpisem „Konkurs- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie” w terminie do 29 czerwca 2011 r. do godz. 15.00.

      Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Stara     

      Dąbrowa.

      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  

      indywidualnie.

Informacje na temat konkursu udzielane są pod nr 91/573 98 31.

 Wójt Gminy

Mieczysław Włodarczyk

załącznik -Kwestionariusz

 

  + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Lipiec 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31