Dziś jest: Środa 23 września 2020, imieniny: Tekli i Bogusława

2011-12-08 15:14:00

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Stara Dąbrowa

 ogłasza zapotrzebowanie na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

1) Opis stanowiska

  1. forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną             

                                                               nieobecnością pracownika

  1. wymiar czasu pracy – 1 etat

 

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne

do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie:

  • wyższe – ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie z co  najmniej 3 letnią  praktyką w księgowości, albo
  • średnie o kierunku rachunkowości z co najmniej 6-letnią praktyką w    księgowości.

b) bardzo dobra znajomość rachunkowości budżetowej,

c) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych:

  •   znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
  •   znajomość programu finansowo-ksiegowego, programu PŁATNIK

d) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się.

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

3) Zakres zadań podinspektora ds. księgowości budżetowej

      a)  prowadzenie rachunkowości, 

      b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

      c) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych,

      d) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 

          i finansowych.

      e) prowadzenie płac pracowników GOPS-u,

      f) rozliczanie funduszu alimentacyjnego,

     g) rozliczanie wymiaru pracy,

     h) sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach wykonywanych zadań,

  1. wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Kierownika

    zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4) Wymagane dokumenty

       a)  podanie o przyjęcie do pracy,

       b) CV z klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm. ) „.

        c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

        d) kopie dokumentów potwierdzających poziom  wykształcenia.

        e) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

        f) oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

  1. oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na stanowisku.
  2. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
  3. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

5) Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do dnia 16.12.2011 roku  do goz.15-tej Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Starej Dąbrowie 1, 73-112 Stara Dąbrowa 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „zatrudnienie na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej.”

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

 

 

                                                                                                                    Kierownik GOPS

                                                                                                                    Mirosława Bazarko + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30