Dziś jest: Środa 23 września 2020, imieniny: Tekli i Bogusława

2012-11-07 08:54:25

Konsultacje

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Stara Dąbrowa

 

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z póżń. zm.) w związku                              z  postanowieniami § 2 ust. 2 i 3 załącznika do Uchwały nr XII/74/2011 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Stara Dąbrowa zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy oraz innych podmiotów w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

2. Konsultacje odbywają się w formie sondażu internetowego – za pośrednictwem poczty       email na adres:promocja@staradabrowa.pl oraz poprzez  zebranie opinii imiennych składanych w formie pisemnej w sekretariacie (pok. nr 15) Urzędu Gminy Stara Dąbrowa 20.

3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 07.11.2012 r. Termin ich zakończenia ustala się na dzień 14.11.2012 r.

4.  Konsultacje obejmują teren gminy Stara Dąbrowa.

5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i w sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,  jak również zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy.

6. Osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kamila Klejnowska      pracownik ds. ochrony środowiska i funduszy strukturalnych.

załączniki:

  UCHWAŁA projekt 
  FORMULAR  ZGŁASZANIA OPINII  + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30