Dziś jest: Wtorek 19 stycznia 2021, imieniny: Henryka i Mariusza

2008-09-08 10:10:31

Regulaminu konkursu fotograficznego dla młodzieży w wieku 17 - 25 lat

Regulaminu konkursu  fotograficznego dla młodzieży w wieku 17 - 25 lat

pt. „ Zachodniopomorskie oczami młodzieży”

 

Konkurs pod honorowym  patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 

ORGANIZATOR

 

1.      Organizatorem konkursu jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, adres: Pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin

tel.: 091 12 10 292, 091 42 10 322,  091 42 11 251, fax.:091 42 11 141,
adres e-mail: mlodziez@wzp.pl, 

strona WWW: www.uw-zachodniopomorskie.pl, zakładka Sekretariat ds. Młodzieży

osoba kontaktowa: Katarzyna Jurewicz – 091-42-10-292

2.      Konkurs organizowany we współpracy z: Klubem 13 Muz w Szczecinie, Pałacem Młodzieży Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie.

 

CELE KONKURSU

 

1.      Promocja twórczości młodzieży.

2.      Zachęcenie młodzieży, by subiektywnie spojrzała na region realizując prace fotograficzne
na temat województwa zachodniopomorskiego.

3.      Popularyzowanie zainteresowania walorami województwa zachodniopomorskiego wśród młodzieży.

4.      Zachęcenie młodzieży do zainteresowania się najbliższym otoczeniem.

TREŚĆ PRACY

 

1.      Przedmiotem fotografii powinny być charakterystyczne, ciekawe, zaskakujące czy też irytujące obrazy z województwa zachodniopomorskiego, które wywierają na młodych ludziach wrażenie, przemawiają do nich, uważane są za symbole województwa lub też stanowią kontrowersyjne punkty na naszej mapie. Młodzież powinna przedstawić swoje spojrzenie na region.

2.      Województwo przedstawione oczami młodych osób.

3.      Uczestnicy konkursu powinni przysłać swoje prace w postaci wywołanych zdjęć oraz
w formie elektronicznej.

4.      Praca powinna uwzględniać cele konkursu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.      Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku 17 - 25 lat, które wykonają pracę indywidualnie.

2.      Konkurs skierowany jest do młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.

3.      Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia, które składają się na cykl.

4.      Do  każdej  pracy  należy dołączyć  kartę informacyjną zawierającą następujące dane: imię
i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej,      numer telefonu kontaktowego.

5.      Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie ( patrz załącznik do regulaminu)

6.      Korespondencja z uczestnikami posiadającymi adres e-mail będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

7.      Uczestnicy konkursu powinni przysłać swoje prace w formie wywołanej w formacie 18x24,na odwrocie powinien znajdować się tytuł pracy, imię nazwisko i adres zamieszkania. Dodatkowo konieczne jest przesłanie zdjęć na nośniku elektronicznym – płycie CD w plikach o wymiarach min. 1200x1600 (format: JPG, CMYK). Płyta powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem
i miejscem zamieszkania.

8.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na publikację
i popularyzację nadesłanych prac.

9.      Nadesłane prace nie będą odsyłane.

10.  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcia prac
w transporcie pocztowym.

OCENA PRAC

 

1.      Niezależna Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac. Kryteriami oceny będą:

a) pomysł,

b) oryginalność,

c) walory artystyczne,

d) subiektywne podejście fotografującego,

e) treść fotografii.

2.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

1.      Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego www.um-zachodniopomorskie.pl (Sekretariat
ds. Młodzieży) do dnia 17 października 2008 r.

2.      Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź pocztą elektroniczną
o wynikach konkursu.

3.      Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku 2008 r. podczas otwarcia wystawy
z pracami laureatów w Klubie 13 Muz.

 

NAGRODY

 

1.      Nagrody główne (rzeczowe) zostaną przyznane:

a) za miejsce I

b) za miejsce II

c) za miejsce III

Ponadto przewiduje się przyznanie wyróżnień.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

 

1.      Prace należy nadsyłać od 12 maja 2008 do 30 września 2008 r. na adres organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

2.      Nadesłanie prac jest równoznaczne z całkowitym uznaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych dla celów promocyjnych – zgodnie
z ustawą z dnia  28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

3.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych przeze mnie materiałów (określonych w regulaminie konkursu  „Zachodniopomorskie Oczami Młodzieży”) oraz wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Jednocześnie zaświadczam, iż jestem autorem nadesłanych fotografii lub posiadam pisemną zgodę autora, która uprawnia mnie do złożenia niniejszego oświadczenia w jego imieniu.

 

 

 

 

                                                                       ……………………………………………………

                                                                                                   Data i podpis

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Styczeń 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31