Dziś jest: Wtorek 20 sierpnia 2019, imieniny: Bernarda i Sobiesława

2019-02-05 13:30:15

Debata publiczna na temat obecnej sieci szkół na terenie Gminy Stara Dąbrowa

Gmina Stara Dąbrowa zamierza dokonać zmian w systemie sieci prowadzonych przez siebie szkół. Celem tej zmiany jest przede wszystkim racjonalizacja sieci szkół poprzez dostosowanie sieci do potrzeb mieszkańców, obecnej struktury demograficznej, umożliwienie dzieciom zamieszkującym na terenie Gminy realizację prawa do wychowania przedszkolnego, a także zapewnienie uczniom realizację podstawy programowej na odpowiednim poziomie.

Niniejszy temat ze szczegółami był omawiany podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodziców, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie.

Wójt Gminy Stara Dąbrowa, Sylwia Kalmus- Samsel omówiła prezentację, ze szczególnym opisem etapów wdrażania koncepcji rozwoju edukacji w Gminie Stara Dąbrowa. Był to jeden z elementów debaty publicznej na temat obecnej sieci szkół.

Następnie zabrała głos przedstawicielka grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej w Parlinie, natomiast rodzice złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Gminy petycję w sprawie nie likwidowania placówki oświatowej.

Zmiana struktury sieci szkół nie spowoduje, że w Parlinie nie będzie szkoły - mówi Sylwia Kalmus- Samsel - Budynek w Parlinie jest odpowiednio przystosowany dla potrzeb dzieci klas I- III i przedszkola, natomiast budynek w Starej Dąbrowie wyposażony jest w sale edukacyjne do zajęć z przedmiotów specjalistycznych tj. chemia, biologia, fizyka, geografia oraz infrastrukturę sportową sala gimnastyczna i boisku typu Orlik. Niniejsza zmiany są zgodne z art. 95 ustawy prawo oświatowe.

Strategicznym celem Gminy Stara Dąbrowa jest stworzenie dogodnych warunków rozbudowy pod względem mieszkaniowym. W związku z powyższym ważne jest aby Gmina stworzyła atrakcyjną ofertę edukacyjną wraz z zapewnieniem opieki w świetlicach po zajęciach szkolnych. Jest to niezmiernie ważna sprawa przede wszystkich dla rodziców którzy pracują poza terenem naszej gminy i ze względu na brak zajęć pozalekcyjnych wożą dzieci do szkół w Stargardzie i Maszewie. Już dziś wiemy że zainteresowanie terenami pod zabudowę mieszkaniową na terenie naszej gminy jest duża z uwagi na atrakcyjne położenie gminy pomiędzy dwoma ważnymi ciągami komunikacyjnymi tj. droga 142 w kierunku Szczecina i 106 w kierunku Stargardu.

Naszym celem jest pozyskanie nowych mieszkańców poprzez m.in. opracowanie atrakcyjnej oferty szkół, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie dochodów Gminy, które pozwolą na przystosowanie obiektu szkoły filialnej w Parlinie do wymogów oświatowych ze szczególnym naciskiem na względy bezpieczeństwa.

Po wysłuchaniu dyskusji, Radni, przy 9 głosach za, 3 przeciw, 1 wstrzymującym się, podjeli niniejszą uchwałę.

Uchwała intencyjna nie jest wiążącą decyzją, ponieważ musi zostać jeszcze zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty. W przypadku pozytywnej opinii Kuratorium zostaną podjęte dalsze kroki w kierunku utworzenie filii. W przypadku negatywnej opinii obecna sieć szkół na terenie Gminy pozostanie bez zmian.

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Sierpień 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31