Dziś jest: Poniedziałek 06 kwietnia 2020, imieniny: Celestyna i Wilhelma

Regionalizacja

Województwo zachodniopomorskie, na obszarze którego leży gmina Stara Dąbrowa położone jest na północno-zachodnim krańcu Polski i stanowi znaczną część Pomorza Zachodniego.

Współczesna rzeźba terenu województwa, a tym samym i gminy Stara Dąbrowa, powstała w wyniku działalności lodowca skandynawskiego i jego wód roztopowych. Typową cechą obszaru województwa jest obfitość wód powierzchniowych, rzek, jezior i rozległych wód przymorskich Zalewu Szczecińskiego, co jest charakterystyczne dla krain pojeziernych.

Regionalizacja fizyczno-geograficzna

Pod względem fizyczno-geograficznym, gmina Stara Dąbrowa położona jest na obszarze następujących jednostek fizyczno-geograficznych Europy:
 • Region: Pozaalpejska Europa Środkowa;
 • Prowincja: Niż Środkowoeuropejski
 • Podprowincja: Pobrzeże Południowobałtyckie i Pojezierze Południowobałtyckie
 • Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie
 • Mezoregion: Równina Nowogardzka (część) i Pojezierze Ińskie (najbardziej wysunięty na wschód kraniec gminy).

Regionalizacja geobotaniczna

 • Według podziału geobotanicznego Polski, gmina Stara Dąbrowa leży w obrębie:
  • Państwo: Holarktyka;
  • Obszar: Euro-Syberyjski;
  • Prowincja: Niżowo-Wyżynna Środkowoeuropejska;
  • Dział: Bałtycki;
  • Poddział: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich;
  • Kraina: Pojezierze Pomorskie.
 • Według podziału zaproponowanego przez Z. Czubińskiego (1950), pod względem geobotanicznym omawiany obszar należy do Bałtyckiej Krainy Lasów Bukowych i Mieszanych – okręgu zachodniego.
 • Według podziału na regiony geobotaniczne gmina Stara Dąbrowa leży na terenie:
  • Prowincja: Środkowoeuropejska;
  • Podprowincja: Południowobałtycka;
  • Dział: Pomorski Pojezierzy Środkowo-pomorskich;
  • Poddział: Nowogardzko-Choszczeński.

Regionalizacja przyrodniczo-leśna

 • Kraina: Bałtycka;
 • Dzielnica: Nizina Szczecińska;
 • Mezoregion: Równina Szczecińska

Regionalizacja zoogeograficzna

Zgodnie z regionalizacją zoogeograficzną obszar gminy Stara Dąbrowa stanowi część następujących jednostek zoogeograficznych:
 • Państwo: Holarktyda;
 • Podpaństwo: Palearktyka;
 • Prowincja: Europejsko – Zachodniosyberyjska;
 • Kraina: Południowobałtycka;
 • Dzielnica: Bałtycka.

Regionalizacja agroekologiczna

Według regionalizacji agroekologicznej województwo zachodniopomorskie nie tworzy osobnego regionu przyrodniczo-rolniczego. Stanowi ono wraz z województwem pomorskim część składową regionu, który można nazwać północno-zachodnim. Region ten dzieli się na dwa podregiony: Nizina Szczecińska i Pojezierze Pomorskie, w obrębie którego leży gmina Stara Dąbrowa

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej



Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta



elektroniczny samorząd

System Rada



Lokalne Centrum Certyfikacji



Dziennki Ustaw



Monitor Polski



e - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30