Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wycinka drzew

Wymagane dokumenty
Należy złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów w każdym z poniższych przypadków:
* jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo, prowadzisz działalność gospodarczą, a wycinka jest z nią związana – na przykład chcesz przygotować parking dla klientów.
* nie jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo – jesteś dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub innym posiadaczem tej nieruchomości albo nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.


Nie dotyczy cię ta sytuacja? 
Sprawdź, czy wymagane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem lub złóż wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu. Urzędnik oceni, czy zezwolenie jest potrzebne. W wyjątkowych sytuacjach nie masz obowiązku uzyskiwania zezwolenia.

Kiedy nie potrzebujesz zezwolenia?
Jeśli wycinasz:
1. drzewa lub krzewy
      * aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego (dotyczy to gruntów rolnych)
W przypadku obszarów chronionych, występowania gatunków chronionych, dużej powierzchni gruntu lub w innych sytuacjach szczególnych sprawdź, na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy możesz usunąć drzewa i krzewy
      * rosną one na plantacji drzew i krzewów,
      * ponieważ zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych (na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra). Powiadom gminę, że zamierzasz usunąć drzewo albo krzew. Urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić.
2. drzewa
      * bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
      * inne gatunki – jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
            - 80 cm – jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
            - 65 cm – jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
            - 50 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
3. krzew lub krzewy – jeśli rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2
4. krzewy z zieleni urządzonej – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
      * w pasie drogi publicznej,
       * na terenach zieleni,
      * na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
5. drzewa i krzewy owocowe – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
      * na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
      * na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
Potrzebujesz zezwolenia we wszystkich pozostałych sytuacjach. Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem.
Nie możesz wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

W tym przypadku za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce — na przykład do przetworów.

Plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.

Opłata
Jeżeli usunięcie twojego drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia, zapłacisz ustaloną w ustawie opłatę za usunięcie drzew i krzewów. Informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu. 

Opłatę za usunięcie:

      * drzewa – ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
      * krzewu – ustala się, mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
Opłata może być odroczona, a nawet umorzona – jeżeli zezwolenie będzie przewidywało wykonanie nasadzeń zastępczych. W niektórych sytuacjach możesz być jednak zwolniony z opłaty.

Kiedy nie zapłacisz
Jeśli chcesz wyciąć:
1. drzewa lub krzewy, na których usunięcie nie potrzebujesz zezwolenia,
2. drzewa lub krzewy, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych,
3. drzewa lub krzewy, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
4. drzewa lub krzewy w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
5. drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
      * 120 cm – jeśli to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
      * 80 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
– aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6. krzew lub krzewy, które rosną w skupiskach pokrywających grunt do 50 m2, które są usuwane, aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7. drzewa lub krzewy w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
8. drzewa lub krzewy, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od ciebie,
9. topole o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, które nie należą do gatunków rodzimych – jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
10. drzewa lub krzewy, których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
11. drzewa lub krzewów z grobli stawów rybnych,
12. drzewa lub krzewy, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
13. drzewa lub krzewy z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, które służą obronności państwa.
 

Termin i sposób załatwienia
* do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
* do 60 dni kalendarzowych od złożenie wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.
Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Zanim urzędnik wyda decyzję – skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce.

Tryb odwoławczy
Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją – możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916, 1726, 2185, 2375)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000, 2185)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 – zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (Dz. U. z 2022 poz. 2142, 2236)
- Rozporządzenia Ministra Środowiska:
         * z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 poz. 1409
         * z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 poz. 1408)
         * z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183)
         * z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku             uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom             przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260)

Osoba do kontaktu
Ewa Grabowska, tel.: 91 573-8-32 wew.832, e-mail: ewa.grabowska@staradabrowa.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.