Wejście do serwisu >>>  

I N F O R M A C J A

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

  GMINY STARA DĄBROWA   

W związku z powyższym podajemy do wiadomości nowy numer rachunku bankowego:

  - nazwa:             Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20   73-112 Stara Dąbrowa

                                    Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie

- nr rachunku:                  54 1240 3901 1111 0010 7358 4013

 

(wiecej wewnątrz serwisu)

 

 

Informujemy że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie mieści się m.Stara Dąbrowa 20

(w budynku Urzędu Gminy)