Wejście do serwisu >>>  

 

                               Informacja w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

INFORMACJA


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa w 2018 r.

Informacje dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 i 2019 r.

 

 

 

                                                                                                       

 

!!! Nowy adres i numer tel.stacjonarnego do GOPS w Starej Dąbrowie

73-112 Stara Dąbrowa 20

(91 573 14 84)