Wejście do serwisu >>>  

INFORMACJA

Komunikat Nr 7/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie z dnia 09.08.2017 r. w sprawie przydatności wody do spożycia na sieci wodociągowej w miejscowościach Krzywnica i Rokicie gm. Stara Dąbrowa zaopatrywanych w wodę z wodociągu Kępy gm. Marianowo, pow. Stargardzki.

 

UWAGA!!! Zmiana indywidualnych numerów kont do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                                                                                                                             Szanowni Państwo

 

Urząd Gminy Stara Dąbrowa informuje, że w związku ze zmianą banku zajmującego się obsługą finansową Gminy Stara Dąbrowa, ulega również zmianie indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe będą funkcjonować do dnia 31.08.2017 r.

Od dnia 01.08.2017 r.,  prosimy o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowy numer indywidualnego rachunku bankowego:

Informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonu: 91 573-98-28,  91 573 -98-21

 

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

  GMINY STARA DĄBROWA   

W związku z powyższym podajemy do wiadomości nowy numer rachunku bankowego:

  - nazwa:             Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20   73-112 Stara Dąbrowa

                                    Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie

- nr rachunku:                  54 1240 3901 1111 0010 7358 4013

 

(wiecej wewnątrz serwisu)

 

 

Informujemy że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie mieści się m.Stara Dąbrowa 20

(w budynku Urzędu Gminy)