Wejście do serwisu >>>  

I N F O R M A C J A

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

  GMINY STARA DĄBROWA    (wiecej wewnątrz serwisu)

 

Informujemy że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie mieści się m.Stara Dąbrowa 20

(w budynku Urzędu Gminy)