Wejście do serwisu
 

INFORMACJA

1. Informacja dla rolników z terenu Gminy Stara Dąbrowa

           2. Wzór wniosku o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

3. Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych
zjawisk  atmosferycznych, w tym suszy.


 

 


      Informacja w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa w 2018 r.

Informacje dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 i 2019 r.

 

 

 

                                                                                                       

 

!!! Nowy adres i numer tel.stacjonarnego do GOPS w Starej Dąbrowie

73-112 Stara Dąbrowa 20

(91 573 14 84)