Wejście do serwisu >>>  

INFORMACJA

!!! Nowy numer tel.stacjonarnego do GOPS w Starej Dąbrowie

(91 573 14 84)

                   UWAGA!!!
  Zmiana   indywidualnych
            numerów kont
do wpłat za gospodarowanie
      odpadami komunalnymi
 

Urząd Gminy Stara Dąbrowa informuje, że w związku ze zmianą banku
zajmującego się obsługą finansową Gminy Stara Dąbrowa,
ulega również zmianie indywidualny numer rachunku
bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe będą funkcjonować

                                                   do dnia 31.08.2017 r.

Od dnia 01.08.2017 r.,  prosimy o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowy numer indywidualnego rachunku bankowego:Informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonu:

91 573-98-28,  91 573 -98-21

NFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

  GMINY STARA DĄBROWA   

W związku z powyższym podajemy do wiadomości nowy numer rachunku bankowego:

  - nazwa: Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20   73-112 Stara Dąbrowa

   Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie

- nr rachunku: 
   54 1240 3901 1111 0010 7358 4013

(wiecej wewnątrz serwisu)