LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA

Brak przydatności wody do spożycia w Białuniu, Tolczu i Łęczynie!!!

KOMUNIKAT Nr 2/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie z dnia 10.07.2024r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Białuń gm. Stara Dąbrowa, pow. stargardzki zaopatrującego w wodę około 544 mieszkańców miejscowości Białuń, Tolcz, Łeczyna gm. Stara Dąbrowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 08.07.2024r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne (bakterie grupy coli).

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności