LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem i realizatorem będzie Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.wir-lgd.org.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie.

Pliki do pobrania:

1_informacja o naborze -operacja własna.docx
Format: docx, 96.81 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności