LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA

Inwestujemy w zabytki!

W ramach rozstrzygniętego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Stara Dąbrowa otrzyma 1 392 000 zł na remont pałacu w Nowej Dąbrowie, kościoła w Tolczu oraz Rosowie. 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  Zabytki tworzą naszą tożsamość, poprawiają jakość naszego otoczenia, ale także są wielkim, bardzo istotnym kołem zamachowym gospodarki i rozwoju. Dlatego inwestycje w zabytki, podobnie jak inwestycje w kulturze, to są najbardziej efektywne inwestycje, jakie możemy sobie wyobrazić. Tyle tylko, że one przynoszą efekty na ogół w średnim i długim okresie zwrotu, nie tylko w sensie ekonomicznym, ale także zwrotu w sensie kulturowym, podniesienia aspiracji, świadomości, edukacji. Mając na uwadze powyższe, Gmina Stara Dąbrowa uzyskała dofinansowanie na realizację trzech inwestycji:

Remont kościoła filialnego pw. MB Nieustającej Pomocy w Tolczu. 

 • Całkowita wartość projektu: 200 000 zł
  Wkład własny Gminy Stara Dąbrowa: 4 000 zł
  Wartość dofinansowania: 196 000 zł

Zakres prac obejmuje prace: ściany zewnętrzne, empora muzyczna, stolarka drzwiowa. Celem zadania jest między innymi zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez bezpośrednie generowania ruchu turystycznego a także powstrzymanie dalszej degradacji kościoła. Po zakończeniu remontu, kościół będzie dalej pełnił funkcję kultu Bożego, tylko w zdecydowanie lepszych warunkach. Będą w nim odbywały się msze święte i spotkania wiernych. Kościół będzie dostępny dla turystów. Najważniejszą funkcją społeczną jaka będzie pełnił zabytek, to oczywiście funkcja religijna, ale również charytatywna, kulturalna czy edukacyjna, podtrzymanie i rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej i państwowej poprzez promowanie wiedzy o chrześcijaństwie w formie mszy świętych oraz spotkań i wykładów dla wiernych, lekcji religii, rekolekcji. Poprzez organizowania spotkania w kościele wzmacniana będzie tożsamość lokalna wiernych i ich przynależności do grup społecznych, których działanie opiera się na ich wyznaniach religijnych.

Remont zabytkowego pałacu w Nowej Dąbrowie 

 • Całkowita wartość projektu: 1 020 400 zł
  Wkład własny Gminy Stara Dąbrowa: 20 400 zł
  Wartość dofinansowania: 1 000 000 zł

Celem inwestycji jest remont zabytkowego pałacu w Nowej Dąbrowie 39 a,b,c (dz. Nr 195/7, obręb Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa), w którym znajduje się 13 lokali mieszkalnych. Według oceny konstruktora budynek jest w średnim stanie technicznym z elementami budynku znajdujących się w złym lub awaryjnym stanie. Zawalone sklepienie, stanowiące strop lokali mieszkalnych nad częścią piwnicy z wtórnym stropem drewnianym oraz zalewane piwnice, stanowią zagrożenie dla istniejących ścian i uniemożliwiają jakiekolwiek użytkowanie. Inwestycja polegać ma na przeprowadzeniu prac zabezpieczających piwnice przed zalewaniem wodą opadową i gruntową, wymianie części stropów nad piwnicą z naprawą spękań i nadproży, wykonania zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Na czas prowadzenia prac remontowych niezbędnym będzie czasowe wysiedlenie dwóch rodzin, wykonanie inwestycji staje się zadaniem priorytetowym.

Remont kościoła filialnego św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rosowie

 • Całkowita wartość projektu: 200 000 zł
  Wkład własny: 4 000 zł
  Wartość dofinansowania: 196 000 zł

Kościół w Rosowie wybudowany został na przełomie XV i XVI wieku z głazów narzutowych i kamienia polnego z wstawkami ceglanymi jako własność rycerska. Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymywanie degradacji zabytku, zachowanie miejsca kultu religijnego miejscowej społeczności. Remont polegać będzie na przeprowadzeniu prac konserwatorsko – budowlanych, tak aby zabezpieczyć kościół przed dalszą degradacją. Obecnie kościół podparty jest podporami zabezpieczającymi przed osunięciem się ścian bocznych. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności