LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA

Nabory na wolne stanowiska!

Gmina Stara Dąbrowa to dynamicznie rozwijająca się jednostka z ambitnymi celami. Dołącz do zespołu specjalistów rozwijając tym samym swoje umiejętności oraz przekazując nam swoje doświadczenia. Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

Szukamy pracowników na następujące stanowiska:

 1. Kierownika Biura Organizacyjnego z zakresem czynności zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. ds. gospodarki mieniem komunalnym i infrastruktury;
 3. ds. promocji i komunikacji społecznej;
 4. ds. ochrony środowiska;
 5. ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów;
 6. ds. księgowości instytucji kultury i środków trwałych gminy.


  Dodatkowe profity z tytułu zatrudnienia w naszym urzędzie:

 • praca z nowo tworzonym zespołem,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastka",
 • szkolenia,
 •  sukcesywny wzrost pensji,
 • system finansowego nagradzania pracowników,
 • dodatek przedemerytalny,
 •  nagroda jubileuszowa,
 • możliwość skorzystania z programu Multisport,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • refundacja zakupu szkieł korekcyjnych,
 • darmowy dostęp do platformy LEX i stała obsługa prawna,
 • nieoprocentowana pożyczka zakładowa,
 •  spotkania integracyjne zespołu,
 •  stabilne zatrudnienie,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Czekamy na dokumenty aplikacyjne do 1 grudnia 2023 do godziny 15:00.
Więcej informacji o naborach znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.staradabrowa.pl/2023.html.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności