LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: SOŁECTWA

Białuń

Sołtys: Jakub Janik, tel. 518-373-686


Białuń jest wsią o metryce średniowiecznej. W 1859 r. we wsi mieszkało 180 osób, a w 1925 r. 304 osoby. Majątek białuński pod koniec XIX w. liczył 463 ha, a w latach 20-tych XX w. 489 ha.

Po II wojnie światowej w zabudowaniach pofolwarcznych funkcjonował PGR.

Współczesny układ przestrzenny wsi stanowi zwartą ulicówkę. Na obszarze miejscowości zarejestrowano ogółem 11 stanowisk archeologicznych z 14 pozostałościami osadniczymi.


Kontakt:
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Biuro Organizacyjne
tel. 880 348 407
e-mail: ug@staradabrowa.pl