LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: KULTURA I SPORT

Hala sportowa

Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie o powierzchni użytkowej 1020,7 m2 oraz parkietem o powierzchni: 567,95 m2 dostępna jest codziennie w godzinach popołudniowych oraz w weekendy dla zorganizowanych grup w ramach wynajmu.
Cena wynajmu wynosi 120,00 zł brutto za godzinę.

W celu wynajęcia hali należy sprawdzić harmonogram wynajmu oraz skontaktować się z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie Arkadiuszem Rozwodem (tel. 505 138 803) lub Konradem Wochną (tel. 721 467 101) w celu uzgodnienia terminu wynajmu i sposobu użytkowania sprzętu. W momencie przekazania hali podpisana zostanie umowa najmu z Wynajmującym, która zobowiązuje do korzystania z hali i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wniesienia opłaty.Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu:

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Biuro Organizacyjne
tel. 9532 394 888
e-mail: sport@staradabrowa.pl