LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: SOŁECTWA

Krzywnica

Sołtys: Iwona Jeszke,  tel. 500 133 719

Rada Sołecka:
Wanda Suberlak
Edyta Nawrocka
Mariola Dąbrowska 

Krzywnica jest wsią o metryce średniowiecznej, wzmiankowaną w źródłach po raz pierwszy w 1243 r. Bezpośrednio po południowo-wschodniej stronie osady istniał niegdyś zamek obronny, należący w średniowieczu do rodziny von Wedel. Na przełomie XV i XVI w. zbudowano we wsi kościół. W XVI w. tutejsze dobra podzielone zostały na kilka majątków.

Najstarsze wzmianki o folwarkach pochodzą z połowy XVIII w. W latach 20-tych XX w. majątek krzywnicki liczył 238 ha. Gospodarstwo nastawione było na uprawę zbóż i hodowlę owiec i bydła. Dawny folwark zamkowy (Schlossgut C) zlokalizowany był na południowym krańcu wsi, folwark D (Kempen) funkcjonował po 1945 r. jako PGR Kępy. Folwarki A i B (Altstadt) stanowiły po II wojnie światowej PGR Krzywiec.

W 1925 r. we wsi (składającej się z części chłopskiej i folwarków) mieszkało łącznie 535 osób; zabudowa Krzywnicy składała się wówczas z 72 budynków mieszkalnych i 103 gospodarczych. Na obszarze miejscowości zarejestrowano 32 stanowiska archeologiczne, na których stwierdzono 53 pozostałości osadnicze. Krzywnica posiada ulicowo-placowy układ przestrzenny.


Kontakt:
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Biuro Organizacyjne
tel. 880 348 407
e-mail: klaudia.bartnicka@staradabrowa.pl