LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: SOŁECTWA

Łęczyca

Sołtys: Marlena Kozińska,  tel. 781 285 197

Rada Sołecka:
Aurelia Łabuzińska 
Wiesława Wochna 
Edyta Reczka

ŁĘCZYCA

Łęczyca wzmiankowana jest w źródłach od 1523 r.; jej metryka jest jednak o co najmniej 100 lat starsza (miejscowy kościół datowany jest na XV w.). W 3. ćwierci XVII w wzmiankowane jest istnienie młyna i kuźni.

W latach 30-tych XVIII w. miejscowe dobra podzielone zostały na cztery części A, B, C i D, z których dwie położone były poza zabudowaniami wiejskimi. Liczba mieszkańców wsi (z uwzględnieniem wszystkich części): w 1859 r. – 669, 1865 r. – 599 i w 1925 r. – 700.

Po II wojnie światowej majątki rozparcelowano, z wyjątkiem folwarku D, w którym utworzono PGR. Na obszarze miejscowości zarejestrowano 36 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 47 pozostałości osadniczych.

ŁĘCZÓWKA

Łęczówka wydzielona została jako odrębny folwark w początkach XVIII w. z dóbr łęczyckich, stanowiących podówczas własność rodziny von Mildenitz (źródła z tego czasu wzmiankują majora Erdmana Jakoba von Mildenitza). Od połowy XVIII w. po 1860 r. następowały kolejne zmiany właścicieli: bracia von Arnstädt (od 1755 r.), J.A. Von Laurens (od 1777 r.), G.A. Von Borck (do 1795 r.), A.D. Schwichow (do 1802 r.), O. W. von Schliessen (do 1828 r.), rodzina Bartell (do 1856 r.), C. Benjamin (do 1860 r.). Przez następne 85 lat miejscowy majątek stanowił własność rodziny Witte.

Od końca XIX w. do czasów II wojny światowej areał folwarku wynosił ok. 470 ha. Zabudowę osady – oprócz folwarku – tworzyła niewielka (kilkubudynkowa) kolonia czworaków.

MOSKORZE

Moskorze jako odrębna miejscowość wymieniona jest dopiero w końcu XIX w.; wcześniej istniejące tu wybudowanie było częścią Łęczycy. Dostępne źródła nie podają czyją własnością była zagroda („mały folwark”), nazwana Ilsenhof; skala i charakter posadowionych tu budynków sugerują, że była to własność chłopska.

Współcześnie nazwa Moskorze obejmuje dwie inne zagrody, znajdujące się w odległości ca 300-400 m na wschód od zagrody odnotowanej na mapach w końcu XIX w.


Kontakt:
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Biuro Organizacyjne
tel. 880 348 407
e-mail: klaudia.bartnicka@staradabrowa.pl