LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: CMENTARZE

Opłata za zezwolenie na ustawienie nagrobka

Zakres sprawy

Opłata za zezwolenie na ustawienie nagrobka

Wymagane dokumenty

brak

Miejsce uzyskania informacji

Osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30.

Opłata

  1. 1.     Zgodnie  z Uchwałą Nr XXIII/159/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Stara Dąbrowa

-         100,00 zł - jednorazowa opłata za zezwolenie na ustawienie nagrobka na grobie pojedynczym

-         160,00 zł - jednorazowa opłata za zezwolenie na ustawienie nagrobka na grobie wielomiejscowym

-         50,00 zł jednorazowa opłata za zezwolenie na ustawienie nagrobka na grobie dziecinnym

  1. 2.     Opłata 70,00 zł za wjazd na cmentarz w celu postawienia nagrobka

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).

Inne informacje uzupełniające

Brak.

Osoba do kontaktu

Barbara Dybowska – tel. 91 573 98 31, e-mail: barbara.dybowska@staradabrowa.pl