LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: SOŁECTWA

Parlino

Sołtys: Patrycja Nowak,  tel. 501 863 434

Rada Sołecka:
Justyna Pigłowska
Ewelina Krzemińska 
Marlena Ćwieląg

Parlino wzmiankowane jest w źródłach od XV w., niewykluczone jednak, że metryka wsi jest starsza. W końcu XV w. wybudowano we wsi kamienny kościół. W początkach XVIII w. w osadzie założono folwark.

W 1820 r. doszło do podziału Parlina na dwie części „A” (areał ok. 1600 mórg i 11 budynków) i „B” (ok. 1655 mórg, 12 budynków mieszkalnych). Po II wojnie światowej ziemie dawnego majątku rozparcelowano pomiędzy miejscowych chłopów.

W 1872 r. we wsi mieszkało 277 osób, a w 1925 r. 453 osoby. Na obszarze miejscowości zarejestrowano aż 50 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 62 pozostałości osadnicze.


Kontakt:
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Biuro Organizacyjne
tel. 880 348 407
e-mail: klaudia.bartnicka@staradabrowa.pl