LOGO URZĘDU GMINY STARA DĄBROWA
Powróć do: SOŁECTWA

Tolcz

Sołtys: Krzysztof Kowalczyk,  tel. 501 416 006

Rada Sołecka:
Agnieszka Bucko
Dariusz Wojnas
Edyta Kril

Tolcz jest wsią o metryce późnośredniowiecznej. Z końca XV w. pochodzi miejscowy kościół kamienny, ufundowany – zapewne – przez rodzinę von Wedel, w rękach której – jako lenno – osada pozostawała aż do 1782 r.

W 1859 r. we wsi mieszkało 197 osób, a w 1925 r. 218. W latach 20-tych XX w. zabudowa Tolcza składała się z 23 budynków mieszkalnych i 40 gospodarczych. Po II wojnie światowej w zabudowaniach pofolwarcznych funkcjonował PGR.

Na obszarze miejscowości zarejestrowano 9 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 10 pozostałości osadniczych.


Kontakt:
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
Biuro Organizacyjne
tel. 880 348 407
e-mail: klaudia.bartnicka@staradabrowa.pl