Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Rejestracja zgonu

Wymagane dokumenty
Karta zgonu sporządzona przez lekarza.
Dowód osobisty/paszport osoby zmarłej.
Dowód osobisty/paszport osoby zgłaszającej zgon.
Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.
 
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
- sporządzenie aktu zgonu,
- pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

 Opłacie skarbowej podlega:
- kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
- pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Ważne: ustawa o opłacie skarbowej przewiduje szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.

 Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa
- lub na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa: 89 1240 6292 1111 0011 0924 1042.

 
Termin i sposób realizacji
Zgłoszenia zgonu może dokonać:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- pełnomocnik w/w osób.
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon, karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenie zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Po dokonaniu rejestracji zdarzenia i sporządzenia aktu zgonu wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu.

WAŻNE INFORMACJE:
Osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu: Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci.
Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.
W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa, wykształcenie.
Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Podstawa prawna
Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Brak. W przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia treści aktu - wniosek do Kierownika Urzędu Stanu o sprostowanie lub uzupełnienie treści aktu zgonu.
W przypadku konieczności unieważnienia aktu - wniosek do Sądu Rejonowego o unieważnienie aktu zgonu.

Osoba do kontaktu
Anna Siedlecka tel: 91 852 8 92 wew. 892; e-mail: anna.siedlecka@staradabrowa.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.