Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Zakres sprawy

Wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

1. Informacja na podatek od nieruchomości IN – 1, której wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usług.

2. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej.

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Miejsce złożenia dokumentu

1. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 20, w godz. 7.30-15.30

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa

3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: ug@staradabrowa.pl

4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP)

Opłata

Brak opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2022 rok (ze zmianami).

Inne informacje uzupełniające

Podatki płacone są przez osoby fizyczne w wysokości ustalonej decyzją w ratach w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy należna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoba do kontaktu

Kamila Klejnowska tel. 91 573 98 26, e-mail: kamila.klejnowska@staradabrowa.pl

Katarzyna Wierzbicka tel. 91573 98 26, e-mail: katarzyna.wierzbicka@staradabrowa.pl

Pliki do pobrania:

in-1
Format: pdf, 156.13 kB
zin-1 opodatkowane
Format: xlsx, 54.53 kB
zin-2 zwolnione
Format: xlsx, 54.58 kB
zin-3 współwłasność
Format: xlsx, 61.32 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.