Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zastrzeżenie numeru PESEL

I. Zakres sprawy


1. Zastrzeżenie numeru PESEL:

 1. Pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający numer PESEL składa osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wypełniony wniosek  „Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL”.
 2. W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym organie gminy opiekun prawny albo kurator.
 4. Tożsamość obywatela polskiego potwierdzana jest na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.
 5. Tożsamość cudzoziemca potwierdza się podstawie dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 6. Tożsamość obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi na terytorium UKR może być potwierdzona innym dokumentem, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości, wpisanym do rejestru PESEL.
 7. Bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości organ gminy rejestruje zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia (bezpłatnie).
 8. Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – płatne 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej .
 9. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL 

 1. Pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający numer PESEL składa osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wypełniony wniosek  „Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL”.
 2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL nie można dokonać przez pełnomocnika.
 3.  W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym organie gminy, opiekun prawny albo kurator.
 4. Tożsamość obywatela polskiego potwierdzana jest na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego;
 5. Tożsamość cudzoziemca potwierdza się podstawie dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 6. Tożsamość obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi na terytorium UKR może być potwierdzona innym dokumentem, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości, wpisanym do rejestru PESEL.
 7. Bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości organ gminy rejestruje cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie cofnięcia zastrzeżenia (bezpłatnie).
 8. Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – płatne 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej .
 9. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Zastrzeżenie numeru PESEL z urzędu następuje w przypadku:  

 1. unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego w sposób określony w art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234) lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 48a tej ustawy;
 2. rejestracji w rejestrze PESEL danych, o których mowa w art. 8 pkt 26.

II. Wymagane opłaty


Bezpłatnie, poza zaświadczeniem zawierającym pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – płatne 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.


III. Termin i tryb realizacji


Rozpatrzenie wniosku bez zbędnej zwłoki.


IV. Jednostka odpowiedzialna


Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności i Działalność Gospodarcza
Tel. +48 91 852 38 92
Fax +48 91 573 98 22
e-mail: anna.siedlecka@staradabrowa.pl


V. Tryb odwoławczy


Nie przysługuje.


VI. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 2023 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości  (Dz.U. z 2023, poz. 1394),
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  ( Dz. U. z 2022, poz.1119 r. ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.);
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023 poz. 2111),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U.  poz. 2485);

Ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.


 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.